SUPERINTENDENT OF POLICE
MADHEPURA

SL. NO. NAME DURATION
FROM TO
1 Sri Abhyanand 01.05.81 30.03.82
2 Sri A.K. Upadhyay 02.05.82 31.05.83
3 Sri R.L. Kanojiya 01.06.83 30.07.84
4 Sri Amriks Nimbran 30.07.84 11.10.85
5 Md. Suleiman 11.10.85 20.12.85
6 Sri Ajit Dutta 20.12.85 22.02.86
7 Sri R.C. Kaithal 25.02.86 14.04.88
8 K.S. Dwivedi 14.04.88 05.09.88
9 Sri Bhavesh Thakur 05.09.88 21.10.90
10 Sri L.P. Tandon 22.10.90 09.09.91
11 Sri Ashok Kumar Sinha 20.09.91 01.06.92
12 Dr.  Manmohan Singh 02.06.92 30.04.95
13 Sri M. Kiro 03.05.95 06.01.96
14 Dr. A.K. Verma 06.01.96 21.04.96
15 Sri A.K Ambedkar 21.04.96 02.04.97
16 Sri Prita Verma 14.04.97 03.12.97
17 Sri Ganesh Prasad Verma 03.12.97 21.04.98
18 Sri A.N. Chandra 21.04.98 13.12.98
19 MD. S. Khan 13.12.98 26.02.99
20 Sri J.S. Gangwar 26.02.99 05.05.99
21 Sri O.P. Khare 05.05.99 07.06.2000
22 Smt Tadasha Mishra 11.06.2000 01.12.2000
23 Sri Jag Mohan 08.01.2001 09.01.02
24 Sri Amrit Raj 09.01.2002 23.12.2003
26 Sri Kapileshwar Manjhi 09.12.2004 04.11.2005
29 Sri O.N.Bhaskar 26/04/2007 28/07/2009
30 Sri Sanjay Singh 02/08/2009 20/04/2010
31 Sri Barun Kumar Sinha 22/04/2010 04/08/2011
32 Sri Gopal Prasad 05/08/2011 26/03/2012
33 Sri Saurabh Kumar Sahah 28/03/2012 22/11/2013
34 Sri Kailash Prasad (Incharge DSP) 22/11/2013 24/11/2013
35 Sri Anand Kumar Singh 25/11/2013 24/06/2014
36 Sri Anand Kumar Singh 04/07/2014 18/01/2015
37 Sri Ashish Bharti 25/01/2015 03/08/2015
38 Sri Kumar Ashish 04/08/2015 19/02/2016
39 Sri Vikash Kumar 20/02/2016