1

RAJNI KANT SINGH, P.O

2 MANOJ KUMAR, Accountant
3 NIKHIL KUMAR, J.E
4

AJAY SHANKAR JHA, P.T.A

5 RAJESH RANJAN, PRS-Panchayet Puraini and Aurai
6 AJAY KUMAR, PRS-Panchayet Kursandi and Ganeshpur
7 VIKASH KUMAR, PRS-Panchayet Durgapur
8 FUNNU KUMAR, PRS-Panchayet Banshgopal
9 SANTOSH ANAND, PRS-Panchayet Makdumpur
10 RAMDEO DAS, PRS-Panchayet Sapardah
11

RAJESH KUMAR, PRS-Panchayet Nardah