1 RAJNI KANT SINGH, P.O
2 JITENDRA PASWAN, Accountant
3 SANJAY KR. JHA, P.T.A
4 SUSHANT KUMAR, PRS-Panchayet Pipra Karaunti
5 OMPRAKASH KR., PRS-Panchayet Jotaili and Manjaura
6 RAJENDRA KUMAR, PRS-Panchayet Rampur khora and Kishunganj
7 PRAMOD KR. YADAV, PRS-Panchayet Sahjadpur
8 ARUN KUMAR, PRS-Panchayet Madhuban and Barahi anandpura
9 DEORAJ KUMAR, PRS-Panchayet Budhma
10 MANISH KUMAR, PRS-Panchayet Nayanagar
11 ASHOK KR. RAJAK, PRS-Panchayet Khara
12 PRAMOD PRABHAKAR, PRS- Panchayet Biri Ranpal
13 PREM SHANKAR KR., PRS- Panchayet Laskari
14 SUMIT KR., PRS- Panchayet Rahta Fanhan and Laxmipur
15 KISHOR KR. JHA, PRS- Panchayet Gopalpur
16 NIRANJAN KUMAR, Computer Operator